Tagesarchive: 9. März 2018

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Mc 12, 28-34) 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT