Tagesarchive: 10. März 2018

Tự hào

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đạo đức là một điều tốt, nhưng tự hào về đạo đức của mình lại là một nguy cơ. Làm việc lành là một điều tốt, nhưng nếu việc lành khiến tôi khinh miệt tha nhân thì thật là nguy … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tự hào