Nối Trời với Đất: Ngày đầu năm 01.01

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình.

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa“ (Mt 5,9).

“Tất cả đều mong ước hòa bình; bao nhiêu người hằng ngày kiến tạo hòa bình với những cử chỉ nhỏ bé và nhiều người chịu đau khổ và kiên nhẫn chịu đựng vất vả với bao nhiêu cố gắng để xây dựng hòa bình”. Trong năm 2017, chúng ta hãy dấn thân, bằng kinh nguyện và hoạt động để trở thành những người loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn, khỏi lời nói và cử chỉ, và xây dựng cộng đoàn bất bạo động, chăm sóc căn nhà chung. ” Không gì là không có thể nếu chúng ta chạy đến cùng Thiên Chúa trong kinh nguyện. Tất cả có thể là những người xây dựng hòa bình“ (Trích sứ điệp của ĐTC. Phanxico nhân ngày Hoà Bình thế giới 01.01.2017).

Hôm nay ngày đầu năm, cả nhân loại chào đón một năm mới. Năm mới khởi đầu với biết bao nhiêu mong đợi. Nhưng có lẽ sự mong đợi lớn nhất là Hòa Bình. Vì thế, hôm nay, ngày 01.01 Giáo Hội đã hòa chung với cộng đồng nhân loại mừng ngày quốc tế hòa bình. Hôm nay tinh thần xây dựng hoà bình được gởi đến từng tâm hồn, trong đó có Anh, có Chị, có Em và có tôi. Sứ điệp này chúng ta nhận được từ chính Đức Kitô qua mối phúc của Ngài:
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa“.

Như vậy là con Thiên Chúa, chúng ta cũng là sứ giả của Hòa Bình. Điều đầu tiên chúng ta, những sứ giả hoà bình cần làm là loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn, khỏi lời nói và cử chỉ. Tâm tình này của Đức Phanxico giúp chúng ta đang xây dựng hoà bình cho tâm hồn và cuộc sống của mình. Thật vậy, chỉ khi nào trong tâm hồn mình có hoà bình, chúng ta mới có thể trao hoà bình cho người khác.

Hơn nữa, việc xây dựng hoà bình còn được thực thi qua việc cầu nguyện, như Đức Phanxico nhắc nhớ. Hãy trở nên người cầu nguyện cho hoà bình!
Có như vậy, chúng ta mới trên nên người xây dựng hoà bình trong gia đình, trong xứ đạo, trong cộng đồng của mình.

Cuối cùng, chúng ta hãy cầu nguyện và suy niệm lời kinh Hoà Bình, để với ơn Chúa mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su trong việc kiến tạo hoà bình.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.