“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”

Thường khi ta yêu ai, mến thương ai, ta luôn giữ hình ảnh, kỷ niệm và đặc biệt những lời nói thân thương mà người ta yêu đã tâm sự, đã nói với ta. Đối với Chúa Giêsu, Ngài cũng luôn muốn các môn đệ và những người Ngài thương mến, giữ trong tâm hồn của mình những điều Ngài đã tâm sự, đã nói với họ. Do đó, khi sắp chia tay các môn đệ để về với Cha, Chúa Giêsu Phục Sinh đã loan báo cách tha thiết: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy(Ga 14, 23).

Đức Giêsu không nói với các môn đệ phải ở lại trần gian để làm những việc lớn lao, kỳ diệu. Nhưng là giữ lấy lời của Thầy. Ngài đã dặn dò các môn đệ giữ và thực thi giới răn yêu thương. Luật yêu thương là mối dây liên kết các môn đệ với nhau và với anh chị em đồng loại. Chính Đấng Bảo Trợ sẽ thổi sức mạnh vào để các ông hiểu rõ tình yêu Chúa đã dành cho mình và cho nhân loại. Đó là tình yêu tự hiến chết trên thập giá để cứu độ mọi người. Chúa Giêsu đã nói và đã thực hiện điều đó tới cùng: Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu (Ga 15, 13).

Chính vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta nên chúng ta cũng phải tỏa sáng tình yêu cho người khác qua việc đem lại sự hòa thuận, bình an cho nhau. Yêu là kiến tạo sự hiệp nhất, là làm những việc bác ái, xoa dịu đau thương cho con người. Chúa Giêsu đã để lại sự bình an cho nhân loại. Sự bình an cũng có nghĩa là sự hiện diện của Chúa Phục sinh giữa con người.

Yêu mến Chúa là để Chúa ngự trị trong lòng của mình. Song đó không phải là chuyện dễ vì Ngài ở xa ta, nếu ta không có đức tin, sẽ không thể nhận ra Ngài được. Giữ lời của Chúa cũng vô cùng khó khăn, nếu chúng ta không có đức khiêm nhường, không có niềm tin sâu xa vào Chúa, vào Giáo hội thì cũng dễ để cho lời của Ngài bay xa… Tuy nhiên, chúng ta được an ủi, được vững dạ cậy trông vì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta vững mạnh để hiểu và tuân giữ lời Chúa dạy”.

Thật lạ kỳ và linh thánh, yêu mến Chúa và giữ lời Chúa thì Chúa Cha và chính Chúa Giêsu sẽ đến và ở trong người ấy! Trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Yêu mến và giữ lời của Chúa thì Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến, biến đổi tâm hồn con người để con người luôn thuộc trọn về Chúa.

Đức Giêsu đã nói: Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con (Ga 15, 16). Ngài nói điều này với chúng ta để biểu lộ tình yêu có tính cách hiệp thông, gắn bó thân tình. Lời của Giêsu nói khi xưa với các môn đệ, cũng là lời Ngài đang nói với chúng ta hôm nay. Chúa chọn con người, nghĩa là cho chúng ta được làm con Chúa qua Bí tích Rửa tội, nên ta phải “yêu mến Chúa và tuân giữ lời của Chúa”. Đây là sự đáp trả tình yêu đối với tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, lời Người dặn dò với các môn đệ xưa trước khi về cùng Chúa Cha vẫn vang vọng nơi tai mỗi Kitô hữu mọi thời, mọi thế hệ. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa qua việc giữ lời của Chúa.

LM. GIUSE  NGUYỄN HƯNG LỢI, CSSR

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.