Tagesarchive: 15. Mai 2023

Hãy làm chứng nhân

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Sống trong một thế giới hưởng thụ, văn minh lên cao và con người thích lợi nhuận, thích tìm tòi những việc thực tế, con người ưa thực dụng hơn là suy nghĩ, động não vv…Do đó, Tin Mừng của … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy làm chứng nhân