Tagesarchive: 20. Mai 2023

NỐI KẾT “Mạng” VỚI THIÊN CHÚA, ĐẤNG LÀ NGUỒN SỐNG

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lịch sử cứu độ là cuộc tạo dựng mới. Sự sống mới này được thông ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô; Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on NỐI KẾT “Mạng” VỚI THIÊN CHÚA, ĐẤNG LÀ NGUỒN SỐNG