NỐI KẾT “Mạng” VỚI THIÊN CHÚA, ĐẤNG LÀ NGUỒN SỐNG

Lịch sử cứu độ là cuộc tạo dựng mới. Sự sống mới này được thông ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô; Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Như vậy Thiên Chúa là nguồn sống, Chúa Giêsu đem sự sống của Thiên Chúa đến cho chúng ta, Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào sự sống đó và duy trì chúng ta trong tương quan sinh động là con cái Thiên Chúa.

Chính vì thế, chúng ta cần nối kết với Thiên Chúa. Sự nối kết này phải được củng cố mỗi ngày để không ngừng phát triển mối tương quan thân tình và cá vị với Thiên Chúa. Con người chúng ta hữu hạn nhưng mang trong lòng một khát vọng vô biên mà chỉ mình Đấng Tuyệt Đối mới có thể lấp đầy, chúng ta biết Đấng đó là chính Thiên Chúa và chúng ta tìm đến Người, cầu khẩn Người. Thánh Tôma Aquinô xác quyết: “Lời cầu nguyện chính là một sự diễn tả nỗi khát vọng Thiên Chúa của con người”. Khát vọng Thiên Chúa chính là linh hồn của lời cầu nguyện.

Giống như khi điện thoại di động của chúng ta hết pin hoặc mất tín hiệu nối kết với liên mạng, chúng ta bỏ lỡ tất cả những gì đang diễn ra, chúng ta bị cắt rời khỏi thế giới mạng; lúc đó, chúng ta đi tìm bộ sạc điện hoặc cố nhớ lại mật khẩu để nối kết lại. Cũng vậy, trong đời sống đức tin của chúng ta, có những lúc chúng ta bị “mất sóng”, bị “rớt mạng”… Lúc ấy, chúng ta trở nên bất hạnh và chán nản, bởi khi không nối kết với Chúa, chúng ta sẽ rời xa nguồn sống, bị tách ra khỏi thế giới thần linh, và bị cắt khỏi mọi mối tương quan. Lời cầu nguyện chính là “mật khẩu” để chúng ta nối kết với Thiên Chúa, và cách duy nhất không quên mất khẩu là sử dụng nhiều lần. Ngày qua ngày sẽ đến lúc chúng ta thuộc lòng nó, và có ngày, dù không nhận ra, trái tim chúng ta sẽ đập như trái tim Chúa Giêsu.

Chúng ta xác tín rằng: Thiên Chúa là nguồn sống, Người thông ban cho chúng ta sự sống tự nhiên khi nhào nặn chúng ta trong lòng mẹ, và sự sống siêu nhiên khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, tiếp theo đó là một chuỗi ân sủng nối dài qua đời sống Phụnng vụ Bí tích, qua kinh nguyện cộng đoàn, qua giờ phút cầu nguyện riêng tư… để chúng ta luôn được kết nối với nguồn sống vô tận là chính Người và sự sống thần linh được triển nở trong chúng ta. Từ đó, chúng ta mới có thể duy trì và phát triển những mối tương quan khác trong cuộc sống cũng như sống sung mãn ơn gọi của mình. Như vậy, để tiếp nhận sự sống, để sống hoàn hảo mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta phải liên kết với Người bằng một đời cầu nguyện liên lỉ và thâm sâu.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.