Tagesarchive: 23. Mai 2023

“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Sau khi nói chuyện và dạy dỗ các Tông đồ, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”