Nước Thiên Chúa: Đang ở giữa chúng ta

Ngay từ thời Đức Giêsu,người Pha-ri-sêu đã nêu thắc mắc với Đức Giêsu:

bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến.

Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.  Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17 : 20-21).

Ở giữa là ở đâu?

Không thể hiểu ở giữa như ở trung tâm và cách đều các thành viên.

Nói cụ thể hơn. Ở giữa chính là ở trong tâm hồn mỗi ngườichúng ta.

Đây là một định nghĩa rõ ràng nhất về Nước Thiên Chúa do chính Đức Giêsu xác nhận.

Nhưng một điều rất ư là đáng tiếc: Chúng ta hiếm khi chấp nhận sự thật quá gần gũi này, vì chúng ta cho rằng Chúa rất cao sang còn linh hồn ta chẳng đáng Chúa ngự vào lòng.

Thành thử ra, rước Chúa xong, ta lại quay ra sấp mình thờ lạy Chúa và tỉ tê tâm sự với Chúa Giê-su đang ngự trong Phép Thánh Thể trên bàn thờ hay trong nhà tạm– vô tình ta đã lập tức đẩy Chúa ra khỏi lòng mình,dù mình mới rước Chúa vào đền thờ tâm hồn mình chưa đầy 3 phút.

Lẽ ra chúng ta nên trầm mình xuống, và tâm tình với Chúa ngay trong tâm hồn mình đủ thứ chuyện trên đời như làm ăn, buôn bán, lên kế hoạch này, chương trình khác, kể cả tâm sự với Chúa về người mình thương, người mình không ưa.. rồi lâu lâu trong ngày, để dành chừng vài phút tiếp tục (Resume) tâm sự với Chúa của lòng mình và mời gọi cùng cộng tác với mình dù đó là bất cứ công việc gì.

Đây cũng là những giây phút vui hưởng Thiên Đàng ngay trên trần gian đầy khổ lụy này.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.