Tôi hai chủ

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” Chúa Giê-su khẳng định như thế. Tiền bạc là phương tiện cần thiết trong đời sống. Nguy cơ là khi nó trở thành ông chủ và biến con người thành nô lệ. Người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những chuyện bất lương và phi nhân, miễn sao có tiền. Hiểu như thế, làm sao có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người môn đệ Chúa Giê-su cần có tiền bạc để lo cho bãn thân và gia đình, nhưng không bao giờ biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Chỉ có Chúa mới là chủ của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng: tiền của chỉ là phương tiện cho chúng con sống và tiến về Nước Trời. Từ đó, chúng con luôn biết sử dụng vật chất cho đúng giá trị và ý nghĩa của nó. Chúng con cũng vẫn tin rằng Chúa là Cha yêu thương, hằng chăm sóc đời sống của con cái, để chúng con kiên trì bước đi trong đường lối Chúa.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.