Tagesarchive: 24. Juli 2019

Người gieo giống

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng. Ðức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi. Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm. Có hạt bị khô cháy khi chưa bám … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Người gieo giống