Monatsarchive: August 2019

Tương Quan Giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong Tin Mừng hôm nay, tác giả hai lần nhắc đến Gioan Tẩy giả trong tương quan với Chúa Giêsu. Ở khởi đầu trình thuật, vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì ông cho đó chính là Gioan Tẩy … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tương Quan Giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu