Tagesarchive: 16. Juli 2019

Đức Mẹ Núi Cát-minh (Carmêlô)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Kính chào Mẹ rất thánh, là Đấng đã sinh ra vua cai trị trời đất, đến muôn thuở muôn đời. Đức trinh nữ Maria với muôn vàn tước hiệu đã muốn cho nhân loại hiểu rằng Mẹ quả thực được … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đức Mẹ Núi Cát-minh (Carmêlô)