Tagesarchive: 22. Juli 2019

Thánh Nữ Maria Magdala và Đức Ki-tô Phục Sinh

Ga 20, 1-2. 11-18 1. Thánh nữ Maria Magdala Sự hiện diện của các phụ nữ không được nhắc tới nhiều trong giai đoạn rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu ; chỉ có mỗi một lần, các bà được nhắc … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thánh Nữ Maria Magdala và Đức Ki-tô Phục Sinh