Tagesarchive: 6. Juli 2019

Giữ được cả hai

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 9, 14-17 Mỗi năm người Do thái dành một ngày chính thức để cả nước ăn chay. Đó là ngày lễ Xá tội (Lv 23, 29). Tuy nhiên cũng có những ngày ăn chay khác có tính tập thể … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Giữ được cả hai