Tagesarchive: 14. Juli 2019

Hãy Đi và Làm Như Vậy

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tôi viết một vài suy nghĩ về người Samaritano nhân hậu trong lúc đang chờ ở phòng đợi phi trường vì máy bay trễ 3 giờ. Ước gì hãng hàng không cho tôi biết trước để tôi ở nhà soạn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy Đi và Làm Như Vậy