Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối với Tin Mừng Chúa Nhật V phục sinh. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta gắn liền với Người như cành nho gắn liền với cây nho để chúng ta sinh được hoa trái và trở nên môn đệ của Người. Hôm nay Chúa Giêsu nói rõ hơn mà không dùng hình ảnh để minh họa. Người nói: “Chúa Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Chúa Giêsu yêu mến chúng ta như tình thương mến mà Ngài nhận được nơi Chúa Cha. Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là tình yêu kiểu mẫu. Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn nói tình yêu của Người đối với chúng ta là tình yêu tuyệt đối, vô cùng, không thể tìm đâu ra một tình yêu tuyệt vời vô hạn như thế. Vì thế khi nào chúng ta còn thèm khát một tình yêu khác ngoài Chúa Giêsu là ta chưa nhận rằng: tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta là tình thương lý tưởng.

Dù chúng ta không biết Chúa Cha yêu Chúa Con thế nào nhưng chiêm ngắm những gì Chúa Giêsu đã sống và đã làm sẽ giúp chúng ta nếm cảm hiệu quả tình thương ấy khi Người yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã yêu bằng tình yêu tự hạ (Pl 2, 6-8), bằng tình yêu phục vụ (13,5-17), bằng tình yêu tự hiến (Ga 10,11.15.17-18), bằng tình yêu đến cùng (Ga 13,12.18.34-35). Người yêu chúng ta đến cùng, một tình yêu triệt để, xóa hết cái tôi, cả danh đến mạng, không giữ lại gì cả.

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta ở lại trong tình thương của Người. Điều này rất quan trọng vì nếu chúng ta có ở lại trong tình thương của Chúa chúng ta mới đủ điều kiện để trở nên bạn hữu của Người. Có là bạn hữu thì chúng ta mới được Chúa Giêsu cho biết hết những điều Người đã nghe được nơi Cha Người và có khả năng tiếp thu những điều ấy. Có ở lại trong Chúa, chúng ta mới thực sự là người yêu mến Chúa và thuộc về đàn chiên của Chúa. Có ở lại trong Chúa, chúng ta mới có thể yêu như Chúa yêu vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giữ các điều răn của Người và ở lại trong tình thương của Người để chúng ta được hưởng niềm vui của Người, một niềm vui trọn vẹn. Niềm vui trọn vẹn ấy không gì khác hơn là chúng ta trở nên con của Thiên Chúa vì ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Khi chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu thì niềm vui của Chúa ở trong chúng ta và chúng ta được nếm cảm niềm vui một cách trọn vẹn.

Điều răn mà Chúa Giêsu muốn chúng ta giữ ở đây không gì khác hơn là yêu như Chúa đã yêu. Như thế Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước và Người muốn chúng ta làm lan tỏa tình thương của Người đến với mọi người. Việc Người chọn các môn đệ và cho các ông ở với Người, để cảm nếm tình thương đến cùng của Người rồi mới sai các ông đi làm chứng cho tình thương ấy. Điều răn này cũng là điều thâu tóm toàn bộ lề luật. Hơn nữa, điều răn mà Chúa truyền cho chúng ta là để chúng ta sống đúng bản chất thực sự của con người. Thiên Chúa tạo dựng nên con người để sống yêu và được yêu, đó là căn tính của con người. Vì thế, để có thể sống yêu như Chúa, chúng ta phải ở lại trong tình thương của Chúa, cảm nếm thâu sâu tình thương của Chúa và chính tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em như Chúa yêu chúng ta.

Bạn đã nhận ra Chúa yêu bạn như thế nào? Qua việc tạo dựng, quan phòng, chăm sóc bạn và cho bạn trở nên con của Người, nên bạn hữu của Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu yêu bạn bằng tình yêu Người đón nhận từ Chúa Cha. Bạn cảm nhận điều này thế nào?
Đâu là những cản trở trong bạn, khiến bạn không thể yêu tha nhân như Chúa yêu bạn?
Việc ở lại trong tình thương của Chúa quan trọng thế nào trong cuộc đời bạn. Bạn đã đang ở trong tình yêu của Người chưa? Nếu chưa thì phải làm thế nào?

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.