Lc 19, 1-10


Thân mời ace nghe lại bài chia sẻ về đoạn tin mừng Lc 19, 1-10 trong dịp Hành hương kết thúc năm thánh Lòng Thương Xót 2016 tại Roma của LM. Giuse Maria Cao Gia An S.J.

      1. Khuôn mặt Lòng Thương Xót

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.