Tagesarchive: 10. November 2019

Mầu nhiệm Cánh chung.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong những Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống mai sau, cuộc sống mà chúng ta đang vươn hướng tới. Nghĩ về cái chết và cuộc sống mai … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Mầu nhiệm Cánh chung.