Tagesarchive: 6. November 2019

MỜI GỌI ĐỂ TỪ BỎ

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Trên đời chẳng ai có thể đi một lúc hai con đường. Cuộc sống luôn đặt con người trước những lựa chọn, mà chọn lựa nào lại không phải từ bỏ! Sống là chấp nhận từ bỏ. Có những điều … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on MỜI GỌI ĐỂ TỪ BỎ