Tagesarchive: 8. November 2019

LM. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. chuyển ngữ từ Đức ngữ.

Publiziert am von linhthao | Comments Off on Con có một sứ mạng