Tagesarchive: 3. November 2019

Bài suy niệm: ÔNG DAKÊU

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

“Khi vào Giêricô, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Bài suy niệm: ÔNG DAKÊU