Tagesarchive: 5. November 2019

TIỆC NƯỚC TRỜI

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Ngày nay người ta khoản đãi rất nhiều thứ tiệc: sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, giỗ chạp, cưới hỏi, quan thầy, họp mặt…. Mỗi thứ tiệc đều có ý nghĩa của nó và khách được mời cũng tùy theo … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on TIỆC NƯỚC TRỜI