Khi phạm tội, chúng ta cũng bị chứng phong hủi

Phong hủi đối với người xưa là chứng bệnh ghê tởm, ô uế, bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô uế. Vì thế người phong hủi phải ở những nơi cách biệt, đi đến đâu phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa ra. Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi.

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết người phong hủi dám đến xin Đức Giê-su chữa lành cho mình. Điều này chứng tỏ bệnh nhân có một niềm xác tín vào Đức Giê-su, vì Ngài là Đấng có quyền phép lại rất yêu thương mọi người. Đến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Thực vậy, hành động chạnh lòng thương của Đức Giê-su đã biến đổi hoàn toàn con người bất hạnh vì chứng bệnh phong hủi: từ một bệnh nhân với thân xác bị lở loét, đau đớn thành một người lành sạch; từ một con người bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì chứng bệnh lây nhiễm, nay lại được hội nhập và sinh hoạt như bao người khác; từ một con người bị coi là ô uế, bị loại trừ khỏi các sinh hoạt tôn giáo, nay lại được cùng với mọi người tham dự phụng thờ Thiên Chúa cùng với cộng đoàn. Chính lòng thương xót của Chúa đã đụng chạm tới người phong hủi và phục hồi cho anh ta phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.

Khi phạm tội, chúng ta cũng bị chứng phong hủi. Do vậy chúng ta hãy đến gặp Chúa với tấm lòng chân thành khiêm tốn và tín thác vào Chúa, Chúa sẽ yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để chúng con biết khiêm nhường đến cùng Chúa với tâm tình tín thác cậy trông vào quyền năng của Chúa, để được Chúa chữa lành cho những tật nguyền trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.