Tagesarchive: 28. Januar 2019

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?