Tagesarchive: 26. Januar 2019

Ngại nói về Thiên Chúa là mắc nợ với tha nhân

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Toàn bộ bài sai được tóm gọn trong mấy lời này. Nhưng tôi tự hỏi, ai là người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ngại nói về Thiên Chúa là mắc nợ với tha nhân