Tagesarchive: 14. Januar 2019

Lập Tức Hai Ông Bỏ Chài Lưới Mà Theo Người

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mc 1, 14 – 20 Chỉ một lời gọi: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. Ai … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lập Tức Hai Ông Bỏ Chài Lưới Mà Theo Người