Tagesarchive: 10. Januar 2019

SAY MÊ LỜI CHÚA

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giêsu luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng nhiều lần đề cập đến điều này. Chẳng hạn như: được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện. Hôm nay … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on SAY MÊ LỜI CHÚA