Tagesarchive: 12. November 2017

Kìa, chàng rể đến

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” Suy niệm: A- Phân tích (Hạt giống…) Dụ ngôn mười cô trinh nữ tiếp tục dạy về sự tỉnh thức: … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Kìa, chàng rể đến