Tagesarchive: 8. November 2017

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Đức Vua mở tiệc Nước Trời Thiếp hồng đã gởi, chờ người chung vui Giờ hồng phúc, đã đến rồi Hôn trường lại vắng khách mời tân hôn Kẻ thăm trại, người đi buôn Có người đánh đập gia nhân … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bai Viet | Comments Off on TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI