Tagesarchive: 10. November 2017

“Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây!”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Một ngày Sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy… Vào một ngày Sabát: đó là một ngày Sabát khác. Điều đó nói lên, Đức Giêsu thường có thói quen, sự trung thành đều đặn này là: … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây!”