Tagesarchive: 5. November 2017

Khiêm nhường

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúng ta có thể xác quyết: Khiêm nhường là con đường bảo đảm nhất dẫn chúng ta tới quê hương Nước Trời. Thực vậy, tội của ông bà nguyên tổ là gì, nếu không phải là sự kiêu căng, muốn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Khiêm nhường