Sống vì mọi người

Chúa Giê-su luôn sống hết mình vì mọi người. Noi gương Người, chúng ta hãy hết tình phục vụ tha nhân

Nhìn vào xã hội loài người, chúng ta nhận thấy có hai hạng người mang hai tính cách khác nhau rõ rệt: một là hạng người vị kỷ, hai là hạng người vị tha.
 
Người vị kỷ
Người vị kỷ còn được gọi là người ích kỷ, là hạng người chỉ biết sống vì mình, đặt bản thân mình làm trung tâm cho cuộc sống và tất cả mọi hoạt động của họ đều quy về mình, nhằm mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà không quan tâm giúp đỡ người khác, không chăm lo cho người khác, thậm chí còn làm hại người khác để kiếm lợi cho mình.

Tiêu biểu cho hạng người nầy là những tên “đinh tặc” mà báo chí và truyền hình thường nêu lên. Chúng rải đinh dọc theo các tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại, mong cho người đi xe cán vào những mũi đinh oan nghiệt của chúng để chúng thu được tiền vá xe. Chúng bất chấp tài sản và sinh mạng người khác, miễn sao thu lợi cho mình là được.

Người vị tha
Người vị tha là người quên mình đi để quan tâm chăm lo, phục vụ người khác. Chúa Giê-su là tiêu biểu cho hạng người nầy. Người chọn tha nhân làm trung tâm cho tình yêu của Người hướng tới; chọn mọi người làm đối tượng cho sự phục vụ tận tuỵ của Người và Người làm tất cả những gì có thể để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người chỉ biết sống vì người khác, sống để cứu độ người khác đến độ hiến trao cả mạng sống mình.

Tin Mừng Mác-cô hôm nay phác hoạ lại chân dung Đức Giê-su, một người hoàn toàn vị tha, luôn cúi xuống trên những mảnh đời lầm than khốn khổ để giúp đỡ cứu vớt họ. 

Hôm ấy, “Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ.”

Sáng hôm sau, “lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”

Cầu nguyện chưa được bao lâu, “Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!”

Chúa Giê-su không khoanh vùng phục vụ của Người trong phạm vi nhỏ hẹp. Người muốn vươn đến nhiều nơi. Chúa Giê-su không giới hạn tình yêu của Người cho một thiểu số, nhưng ban phát cho hết mọi người. Thế nên “Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.”

Nói tóm lại, không một người đau khổ nào đến với Chúa Giê-su mà không được Chúa quan tâm chăm sóc. Không một kẻ bất hạnh nào gặp Chúa mà chẳng được Chúa dủ lòng thương. Chúa đến trần gian để sống cho mọi người, yêu thương hết mọi người và hiến thân phục vụ tất cả không trừ ai.
 
Tập sống vị tha theo gương Chúa Giê-su
Mỗi người là một tế bào, là một bộ phận trong một Thân Thể lớn lao là nhân loại. Mỗi cá nhân được tồn tại và tăng trưởng là nhờ xã  hội và xã hội được phát triển cũng là nhờ vào từng cá nhân.

Vì thế, mỗi người không thể bo bo chăm lo cho riêng mình nhưng phải cống hiến đời mình phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giê-su.

Một cây cam được xem là đáng quý khi nó cống hiến nhiều quả ngon trái ngọt cho chủ vườn. Cũng thế, người nào có nhiều cống hiến tốt đẹp cho đời sẽ làm cho bản thân mình trở nên cao quý hơn.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa rất vị tha, Chúa đã sống hết mình vì mọi người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, đừng sống ích kỉ, chỉ biết quy về mình, chỉ biết mưu tìm hạnh phúc cho mình, nhưng biết hướng về tha nhân để mưu tìm hạnh phúc cho người khác, vì hạnh phúc chỉ thật sự đến với chúng con khi chúng con biết đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.