Tagesarchive: 11. Januar 2023

Sống vì mọi người

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giê-su luôn sống hết mình vì mọi người. Noi gương Người, chúng ta hãy hết tình phục vụ tha nhân Nhìn vào xã hội loài người, chúng ta nhận thấy có hai hạng người mang hai tính cách khác … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Sống vì mọi người