Tagesarchive: 25. Januar 2023

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Diese Galerie enthält 1 Foto.

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY LỄ LM. THÊÔPHILÊ Nguồn gốc lễ này đến từ xứ Gaule (Pháp) ở thế kỷ thứ VI, và xuất hiện tại thành Rôma vào thế kỷ thứ XI. Trước đây trong lịch Phụng vụ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại