Tagesarchive: 21. Januar 2023

ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường

Veröffentlicht unter Allgemein | Comments Off on ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường

Thánh ANÊ Đồng trinh Tử đạo

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Thánh ANÊ Đồng trinh Tử đạo (khoảng + 304) Một cuộc đời được gặt bởi gươm đao. Đó là tất cả. Không có nhiều việc, không có nhiều chuyện, nhưng danh tiếng đã nên lẫy lừng. Một sử gia đã … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thánh ANÊ Đồng trinh Tử đạo