Tagesarchive: 29. April 2021

Tôi Tớ – Chủ Nhà, Kẻ Được Sai – Người Sai

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Ga 13,16-20  “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”    Chủ nhà thì giàu có nứt đố đổ vách còn tôi tớ thì nghèo hèn khố rách áo ôm; chủ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tôi Tớ – Chủ Nhà, Kẻ Được Sai – Người Sai