Tagesarchive: 12. April 2021

ĐỨC TIN SẼ GIÚP TA NHẬN RA PHÉP LẠ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

(Ga 3,1-8) Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe, hay chứng kiến đây đó những phép lạ nhờ sự can thiệp của đấng này hay đấng nọ… Tuy nhiên, phép lạ có cần thiết cho đức tin của chúng ta … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on ĐỨC TIN SẼ GIÚP TA NHẬN RA PHÉP LẠ