Tagesarchive: 15. April 2021

Giêsu ơi! …

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Giêsu ơi! Ngài từ đâu đến? Tôi là Đấng từ trên cao mà đến. Tôi là Đấng từ trời mà đến (c.31). Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng tôi không thuộc về đất, đất … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Giêsu ơi! …