Tagesarchive: 25. Februar 2018

Đau khổ.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết, hay nói một cách khác, mầu nhiệm thập giá của Ngài mãi mãi vẫn là một điều khó chấp nhận, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đau khổ.