Tagesarchive: 22. Februar 2018

Lập Tông Toà Thánh Phêrô

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa Giêsu trả lời: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16, 16.18). … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lập Tông Toà Thánh Phêrô