Tagesarchive: 27. Februar 2018

Nói mà không làm

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nói mà không làm