Tôi tìm lời lãi nơi đâu? 

Bỏ lại đằng sau những niềm vui của ngày tết, gác lại những lắng lo của công việc hằng ngày, chúng ta đã chính thức bước vào Mùa Chay kể từ thứ tư Lễ Tro. Đây là mùa của sự ăn năn thống hối những lỗi làm mình đã phạm với Chúa và với tha nhân trong năm qua. Mùa Chay là còn là dịp ta quan tâm đến nhau hơn, vì chính Chúa Giêsu vì yêu chúng ta nên đã hy sinh mạng sống, Ngài dạy ta cũng yêu anh em mình như thế.

Bước vào bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy rằng:

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Sống trong cuộc đời, chúng ta biết thân phận yếu đuối của mình, một mai rồi cũng sẽ trở về bụi tro. Không một con người nào có thể thoát khỏi quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử, cho dù người đó có là tỷ phú, là nhà hiền triết, là người già hay người trẻ,… Ngay cả chính Chúa Giêsu khi mặc lấy thân phận loài người cũng phải gánh lấy cái chết nghiệt ngã. Từ đây, chúng ta mới cần có những khoảng lặng trong cuộc sống để nhìn lại bản thân.

Chúng ta sống vì điều gì? Chúng ta sống cho ai? Mỗi ngày ta đều đi làm, ai ai cũng mong mỏi mình kiếm được nhiều tiền, vậy tiền nhiều rồi để làm gì? Có nhiều người nói rằng: “Tôi chẳng có thời gian đi lễ, tại vì tôi phải lo đi làm kiếm sống, nhà tôi nghèo lắm!”. Lại có người nói rằng: “Tôi không thể đi lễ được, tại vì tôi quá bận với những công việc của tôi, cơ hội đang đến với tôi, và tôi phải giàu hơn nữa. Khi tôi có nhiều tiền rồi, tôi sẽ đi lễ đầy đủ”.

Ôi, Chúa buồn biết bao khi thấy con cái bỏ rơi Ngài. Có khi nào chúng ta thỏa mãn về sự giàu có? Người không có thì mong cho có nhiều tiền, Người có nhiều tiền rồi thì lại mong cho có nhiều tiền hơn nữa. Không có điểm dừng. Hôm nay Chúa nói thẳng với chúng ta, Người không nói quanh co: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” Thiên Chúa muốn chúng ta ký thác đường đời cho Chúa, chỉ cần tin tưởng nơi Ngài, thì Ngài sẽ ra tay. Chẳng lẽ Chúa ban tai họa đổ xuống trên những đứa con thơ chạy đến cùng Ngài sao? Chẳng nhẽ ơn của Chúa không đủ trên chúng ta hay sao, để mà ta còn phải dùng mưu mô thủ đoạn để muốn chiếm đoạt được nhiều tiền bạc?

Trong Mùa Chay Thánh này, hãy gác bớt những lắng lo, hãy đến bên Chúa, vì đây là lúc chúng ta cần an ủi Chúa, chính Ngài đã ban Con Một để chết cho ta, để cứu độ ta. Hãy tin tưởng nơi Chúa.

“Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết

Còn lại thiếu gì Người sẽ thêm cho.”

Ngọn cỏ ven đường.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.