Tagesarchive: 17. Februar 2024

Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Lc 5,27-32

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mùa Chay – mùa của sự sám hối ăn năn – hôm nay, chúng ta được cảm nghiệm tấm lòng nhân hậu của Chúa Giêsu qua ánh mắt cảm thông, trìu mến và lời mời gọi đầy yêu thương: “Hãy đi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Lc 5,27-32