Tagesarchive: 9. Februar 2024

EPHATA: HÃY MỞ RA

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Việc mô tả những cuộc hành trình (hơn 100 cây số) không phải là ngây ngô đâu? Chúng ta thử đặt mình … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on EPHATA: HÃY MỞ RA