Tagesarchive: 29. Dezember 2022

Ánh sáng muôn dân (Lc 2,22-35)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. Tiến dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha Mỗi Kitô hữu được thuộc về Thiên Chúa, trở thành con Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội. Là Kitô hữu, chúng ta phải ý thức được diễm phúc làm con Thiên … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ánh sáng muôn dân (Lc 2,22-35)