Tagesarchive: 27. Dezember 2022

YÊU ĐỂ TIN VÀ LÀM CHỨNG

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chuyện kể rằng: sau khi Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận bị bắt một thời gian, người ta không còn cách nào liên lạc được với ngài. Ngài đã đi vào cõi biệt vô âm tín. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on YÊU ĐỂ TIN VÀ LÀM CHỨNG