Tagesarchive: 23. Juni 2019

Đời sống mới

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay có thể giúp chúng ta khám phá ra một vài khía cạnh chính yếu của bí tích Thánh Thể. Qua bài đọc thứ I chúng ta thấy Melkisêđê là một nhân vật lạ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đời sống mới