Tagesarchive: 1. Juni 2019

Thầy từ Chúa Cha mà đến.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Ga 16, 23b-28 1. “Cứ xin đi, anh em sẽ được” Đức Giê-su đang tâm sự với các môn đệ trong bầu khí của bữa tiệc ly, nghĩa là bầu khí của tình yêu đến cùng được Đức Giê-su diễn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thầy từ Chúa Cha mà đến.