Tagesarchive: 3. Juni 2019

Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Ga 16, 29-33 Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, chúng ta thấy suốt 300 năm đầu, cha ông ta lớn lên trong thử thách. Một cuộc thử thách triền miên và kéo dài! Còn ngày nay, tại Việt … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian